Ak chcete používať moju grafiku...

22. srpna 2011 v 12:14 | ❝ ☾Coco Cherry☽❞
Ak chcete používať moju grafiku, musíte dodržiavať isté pravidlá. 
Ak ich porušíte stávate sa zločinec a ja to nahlásim
príslušným miestam.

Podľa trestného zákona SR je pri úmyselnom porušení autorských práv možné porušiteľa stíhať, 
pričom podľa závažnosti porušenia mu hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov. Každý autor
môže urobiť podanie na polícii, pokiaľ má podozrenie, že došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práv.
Konkrétne ustanovenia zaoberajúce za ochranou autorského práva nájdete v § 56 a nasl. AZ, v §442a
a 458a Občianskeho zákonníka a v § 283 TZ.

  • Nesmiete meniť žiadnu grafiku, zdroj ani používať jej súčasti zvlášť (výnimka pngs)
  • Ak ste použili grafiku (iba pre designy, záhlavia) ste povinný na svojej stránke uverejniť odkaz na mňa alebo zverejniť moju ikonu
  • V žiadnom prípade neuvádzajte moju grafiku za svoju prácu
  • Nekopírujte recenzie (ani akékoľvek iné texty), fotografie ani návody na svoje stránky bez zdroja
  • Neponúkajte moju grafiku na stiahnutie na svojich stránkach alebo blogoch


If you want to use my graphics, you must follow certain rules. 
If you violate them you become a criminal and I report it 
appropriate place.
 
  • You may not modify any graphic or resource (exception pngs)
  • If you use graphics (only for designs, headers) you are obliged to publish on your site link on me or publish my icon
  • Under no circumstances give out my graphics for your work
  • Do not copy reviews (or other text), photographs and tutorials on your site without source
  • Do not give my graphics to download on your site or blog
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama